خرید آپارتمان خرید آپارتمان تهران خرید خانه خرید ملک خرید ملک تهران

قوانین آپارتمان نشینی در ایران (بخش پنجم)

قوانین آپارتمان نشینی در ایران

بام

بام که بالاترین نقطه ساختمان است از جمله بخش های اشتراکی محسوب می شود پس در هنگام خرید آپارتمان باید این موضوع را مد نظر داشته باشید که پشت بام حتی برای افرادی که در طبق آخر زندگی می کنند اختصاصی نیست. تأسیساتی هم چون انبساط حرارت مرکزی دستگاه سردکننده، تأسیسات مربوط به حفظ بنا مانند قرنیز و لوله فاضلاب که از جمله بخش های اشتراکی ساختمان محسوب می شوند، در بام ساختمان قرار دارند.  علاوه بر این قسمت هایی نظیر آنتن تلوزیون یا کولر اختصاصی هر واحد در بام ساختمان قرار می گیرد. ممکن است تصور شود که انتفاع از پشت بام اختصاص به مالک طبقه آخر دارد و وی می تواند به اندازه متعارف از آن استفاده کند، اما باید توجه داشت که پشت بام در ردیف قسمت های اشتراکی است و حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نبوده و همه مالکین حق استفاده از آن را دارند. هم چنین از آنجا که عدم مراقبت بام ساختمان باعث تخریب آپارتمان ها به ویژه واحدهای طبقه آخر می شود، باید در نگاهداری از آن کوشید. هزینه آسفالت و برف روبی بام و هزینه های مشابه دیگر طبق دستور ماده ۲۳ آیین نامه ق.ت.ا و با رعایت ماده چهار ق.ت.ا به عهده شرکا است.

رعایت قوانین آپارتمان نشینی در خرید آپارتمان
رعایت قوانین آپارتمان نشینی در خرید آپارتمان

این قوانین چه برای خرید ملک تهران و چه برای خرید ملک در شهرستان ها تفاوتی ندار. در این زمینه از اداره حقوقی قوه قضاییه پرسشی به عمل آمده که در ذیل به متن این پرسش و نظر اداره حقوقی اشاره می شود: با توجه به ماده چهار قانون تملک آپارتمان ها و فصل سوم آیین نامه اجرایی آن، پرداخت هزینه آسفالت پشت بام و هزینه برف روبی در زمستان در آپارتمان های دو واحدی چهار طبقه بر عهده چه کسانی می باشد؟
بازگشت به نامه شماره ۶۵۰۵ رم پ مورخ ۳۰ آذر ۱۳۵۹ نظریه مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر اعلام می گردد: طبق ماده دو قانون تملک آپارتمان ها و بند ج تبصره ماده چهار آیین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب ۱۳۴۷ هیأت وزیران، بام جزو قسمت مشترک آپارتمان ها محسوب است و هزینه آسفالت و برف روبی و غیره در این قسمت مشترک طبق دستور ماده ۲۳ آیین نامه مذکور با رعایت مقررات ماده چهار قانون تملک آپارتمان ها بر عهده شرکا است.

نما

نمای ساختمان که بر اسکلت ساختمان عارض می شود، از جمله بخش های اشتراکی است. برخی از مالکین آپارتمان ها بر این باورند که در محل یا شکل در یا سر در آپارتمان می توانند بدون جلب موافقت سایر مالکین تغییراتی ایجاد کنند. در حالی که به موجب ماده نه قانون تملک آپارتمان ها “هیچ یک از مالکین حق ندارد بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سر در، یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد، بدهد”. وقتی تصمیم به خرید خانه در قالب آپارتمان میگیرید باید قوانین آپارتمان نشینی را هم مد نظر قرار دهید. بنابراین، هیچ یک از مالکین نمی توانند بدون موافقت سایر شرکا در نمای ساختمان تغییراتی ایجاد کند که نمای اولیه آن را بر هم بزند. منظور از اکثریت موافق در صورتی که حد نصاب لازم برای اتخاذ تصمیم راجع به اداره قسمت های مشترک در قرارداد مالکین پیش بینی نشده باشد، موافقت اکثریت مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند. معیار لازم برای ایجاد این تغییرات عرف است، در مواردی که ایجاد این تغییرات غیر متعارف باشد، رجوع به نظر اکثریت الزامی است. هم چنین در صورتی که تغییر در قسمت های اختصاصی موجب تغییر در تیر و ستون (اسکلت ساختمان) شود به قسمتی که به مقاومت ساختمان لطمه وارد آید در این صورت، حتی رضایت تمامی مالکان نیز حق ایجاد تغییر را به وجود نمی آورد.

پله

پله از جمله بخش های مشترک یک ساختمان است که عبور و مرور افراد را بین طبقات ساختمان میسر می سازد. در پله ها یک مکان تخت به نام خستگی درکن یا پاگردان تعبیه می شود. علی رغم نظر برخی از کارشناسان که معتقدند در ساختمان های دو طبقه نیازی به وجود پاگرد نیست، وجود پاگرد برای رفاه حال ساکنین آن ضروری است. علاوه بر این، مالکین ساختمان های بیش از چهار طبقه و ساختمان هایی که ارتفاع آنها بیش از پانزده متر باشد، علاوه بر پله ملزم به احداث آسانسور می باشند. پله ها و پاگرد ها در صورتی جزء قسمت های مشترک محسوب می شوند که خارج از قسمت های اختصاصی باشند و در صورتی که در بخش های اختصاصی ساختمان واقع شوند اشتراکی محسوب نمی گردند. مالکین آپارتمان ها باید به نحوی عمل نمایند که هر کس بتواند حقوق خود را اعمال نماید و در عین حال حقوق سایرین را رعایت نموده و محترم شمارد.

قوانین خرید آپارتمان تهران
قوانین خرید آپارتمان تهران

نتیجه گیری

امید است که در سایه افزایش دانش حقوقی شهروندان، نسبت به قوانین زندگی در آپارتمان ها در خرید آپارتمان هم در شهرستان ها و خرید آپارتمان تهران، هر شخصی به تنهایی به حقوق خود آشنایی پیدا کند و زمینه همزیستی مسالمت آمیز هر چه بیشتر بین شهروندان در مجتمع های مسکونی فراهم گرددو با احترام و رعایت به حقوق هم زندگی بهتری را، به دور از کشمکش و درگیری و ناهنجاری، درمجاورت هم داشته باشند.

نوشته های مرتبط

بهبود فضای باز آپارتمان در تهران (بخش سوم)

رضا بهزادی

بررسی قانون پیش فروش آپارتمان (بخش ششم)

رضا بهزادی

جایگاه حقوقی سامانه املاک (بخش یازدهم)

رضا بهزادی

ثبت دیدگاه