• خانه
  • خرید خانه
  • حفاظت از بناهای آپارتمانی موجود در برابر آتش سوزی (بخش دوم)
خرید خانه فروش خانه مشاور املاک

حفاظت از بناهای آپارتمانی موجود در برابر آتش سوزی (بخش دوم)

حفاظت-آپارتمان-در-برابر-آتش

حفاظت از بناهای آپارتمانی موجود در برابر آتش سوزی

ساختمانهائی که بطور سرتاسر و کامل به سیستم تائید شده اطفاء اتوماتیک مجهز می باشند. این بخش چهار طرح متناوب درباره نیازهای ایمنی در زندگی برای بکارگیری در ساختمانهای آپارتمانی موجود را از خود ارائه میدهد. صرف نظر از اینکه هر کدام از این طرحها تقریبا در سطح کلی ایمنی در زندگی فراهم شده است.

طرحهای مذکور گزینه هایی میباشند که از اتاه شماره گذاری شده اند:
۱- طرحهای فاقد هر گونه سیستم اعلام و اطفاء .
۲- طرحهای دارای سیستم کامل خودکار کشف حریق. اگرچه در بخش ۱۹ نیاز به نصب اعلام کننده دودی در یک قسمت از واحد آپارتمان دارد و چنین اعلام کننده هائی بخشی از سیستم نبوده و در تمام قسمتهای ساختمان قرار ندارد بنا بر این وجود آنها طرح شماره دو را در بر نمیگیرد)
۳- طرحهائی که توسط سیستم جزئی آب افشان محافظت میشوند.
۴- طرحهائی که توسط یک سیستم دقیق نظارت شده آب افشان خودکار محافظت میشوند.

بررسی ایمنی خانه قبل از فروش خانه

در شناسائی فوائد ایمنی در زندگی مربوط به نصب و بکارگیری صحیح سیستم آب افشان آپارتمانهای مربوط به طرح شماره ۴ از قوانین گوناگون پیش بینی شده و در آپارتمانهای گروه ۱ تا ۳ متمایز است. اختلافات و استثنائات مجاز در آپارتمانهای گروه ۴ بانظمام راهروها در طولانی و کوتاه بودن و یا افزایش و کاهش مسافت راهرو ها میباشد که این دو مورد مربوط به زمان باقی ماندن دود و محصولات حریق در راهروهاست. چنین نگرش کاملی در وضع کردن و ایجاد سیستم، تلاش و انگیزه جدیدی را فراهم میکند. اگرچه یک سیستم کامل انواع مختلف و متناوبی از قوانین را در بر میگیرد اما این یک سیستم بسیار محدود میباشد زیرا تنها چهار گزینه قابل دسترسی و موجود میباشند. هرچند بر اساس اندازه و ارتفاع و ترتیب بندی ساختمان شخصی ممکن است مناسب ترین گزینه را انتخاب کند، این عمل بیش از آنکه ساختمان را به یک سری از قوانین مشخص وفق دهد برای هماهنگی در سیستم ایمنی که از هر جهت برای ساختمان مناسب است فرصتی را فراهم میکند این ضابطه با بعضی از استثناعات و تبصره های مختص خود کاربرد اسپرینکلرها را در آپارتمانهای جدید لازم میداند بنابر این در چاپ این کتاب از سال ۱۹۹۱ تا کنون در بخش ۱۸ از قوانین ۱ تا ۴ نامی برده نشده است. مشاور املاک ساختمانهای آپارتمانی جدید تحت تاثیر معادلات قوانین گزینه چهارم قرار میگیرند.(به بخش ۱۸ مراجعه شود) تصرفات مرکب بعنوان تصرفات مسکونی این گونه اماکن نوع دیگر تصرفات میباشند که در مورد آنها باید از قوانین شماره ۱۲-۱- استفاده کرد.

بررسی ایمنی خانه قبل از فروش خانه
بررسی ایمنی خانه قبل از فروش خانه

۱۹ – ۱ – ۲ – ۲ جهت آگاهی از قوانین و تصرفات تجاری و مسکونی به بند ۲-۱-۱۹ رجوع شود. تعاریف کلی در بخش سه این کتاب موارد استفاده این بخش ارائه شد جائیکه لازم باشد دیگر موارد به کار گرفته خواهد شد. ساختمانهای آپارتمانی ساختمان هایی که شامل سه بیا بیش از سه واحد مستقل با امکانات آشپزخانه و حمام و سایر امکانات در داخل اعم از استیجاری و یا خانه های باغدار (برج باغ) و یا با هر نام دیگر ساختمانهای آپارتمانی نام دارند. مطابق قوانین این کتاب جائیکه سه یا بیش از سه واحد مسکونی در ساختمان وجود داشته باشد ساختمان آپارتمانی نامیده میشود و بایستی قوانین مربوط به بخش ۱۹و۱۸ در مورد آن اجرا شود. خانه های شهری هم اگر بیش از سه واحد در ساختمان باشند جزء بناهای آپارتمانی میباشند.

ایمنی دیوار خانه ها

هنگام خرید خانه باید ایمنی دیوارها حتما بررسی شود. نوع دیوار جدا کننده واحدها تحت نظارت افراد مسئول مشخص میگردد البته این دیوارها با سایر دیوارهای بنا متفاوت است. هر کدام از این خانه ها باید توسط دیوارهائی که مقاومت کافی در برابر حریق را دارند از هم جدا شده و موارد بخش ۲۱ را در هر کدام از این موارد بایستی اعمال کرد. اماکن اشتراکی یک نوع مالکیت است نه یک نوع تصرف که بعنوان مثال عبارتند از انبارهای اشتراکی، آپارتمانهای اشتراکی و ادارات و دفاتر اشتراکی این پاراگراف مشخص میکند که چگونه خانه های شهری به ویژه آنهائیکه مالکیتهای اشتراکی دارند توسط قوانین این کتاب طبقه بندی میشوند . اغلب پیش از این تصور بر این بود که املاک اشتراکی پیش از آنکه مالکیت باشد جزئی از تصرفات است. (به بخش ۳-۱-۱۹ مربوط به طبقه بندی تصرفات مراجعه شود) طبقه بندی از نظر میزان خطر میزان خطر در اماکن مسکونی باید با در نظر گرفتن متوسط خطر و بر حسب قوانین بخش ۲۰-۲ طبقه بندی شود. بخش ۱۳ NFPA که مربوط به استاندارد های نصب سیستم آب فشان میباشد به منظور طراحی سیستم آب افشان خودکار ظرفیت یک ساختمان و میزان خطرات مربوط به آن را طبقه بندی میکند. بار متصرف بار متصرف در قسمت خروجی ساختمان یعنی تعداد اشخاصی که از ساختمان خارج میشوند ایجاد شده و مقدار فضای اشغالی هر شخص را ۲۰۰ فوت مربع (۱۸۹۰) متر مربع در بنای مفید یا در فضائی که حد اکثر استفاده به عمل آمده را مشخص میکند.

ایمنی دیوار خانه ها
ایمنی دیوار خانه ها

بار متصرف: بار متصرف بر اساس فضای مفید اشغالی توسط اشخاص به ازای هر فرد ۲۰۰ فوت مربع و یا ۱۸ / ۶ متر مربع مشخص می گردد. اساسا در اماکنی مثل خوابگاهها بویژه خوابگاههائی که دارای تختهای دو یا سه طبقه با فضای بسته دارند بار متصرفی بیشتر از ۲۰۰فوت (۱۸ / ۶ متر مربع) در کل بنا ایجاد میشوند. اما اگرچه خوابگاهها و استراحتگاهها از نظر تعداد جمعیت متمرکزتر میباشند بدلیل وجود فضایی مثل توالت و هال و اتاق نشیمن که بعنوان اماکن جهت استفاده نمیشوند فضای مورد نیاز هر فرد نباید بیش از میزان قید شده باشد.(۱۸ / ۶ متر مربع) برای کسب اطلاعات بیشتر جهت استفاده از بار متصرف و مشخص کردن ظرفیت مورد نیاز در قسمت خروجی به بخش ۳-۱ -۵ رجوع شود. قوانین راههای خروج مقررات کلی امکانات خروجی در ساختمانها در بیرون از ساختمانهای مسکونی بایستی بر حسب قوانین این بخش و بخش ۵ ایجاد گردد. امکان فرار از واحدهای مسکونی با ظرفیت یک یا دو خانواده ای بایستی از قوانین پیش بینی شده در بخش ۲-۲۱ پیروی کند. بسیاری از موارد که توسط بخش تصرفات شناسایی می شود. در قسمتهای دیگر در بخش پنج مواردی پیشنهاد گردیده که بعنوان وسیله خروجی در ساختمانهای آپارتمانی غیر قابل استفاده میباشد. در بناهای آپارتمانی موجود پنجره ها بعنوان دومین راه فرار معرفی شده اند. بخش ۲۲-۲۱ چندین روش قابل قبول را از خود مطرح نموده که رایج ترین و عملی ترین روش آن پنجره هایی با حداقل محفظه میباشد که بعنوان دومین وسیله خروج اضطرای معرفی گردیده است . برای مثال – پنجره ها بایستی در حد فاصله بیست فوتی قرار گیرد. – پنجره ها باید برای عبوردادن نیروهای آتش نشانی و تجهیزات آنها مناسب باشد.

نوشته های مرتبط

بهبود فضای باز آپارتمان در تهران (بخش سوم)

رضا بهزادی

بررسی قانون پیش فروش آپارتمان (بخش ششم)

رضا بهزادی

جایگاه حقوقی سامانه املاک (بخش یازدهم)

رضا بهزادی

ثبت دیدگاه