خرید آپارتمان خرید خانه خرید ملک تهران خرید و فروش ملک فروش آپارتمان فروش خانه

بررسی قانون پیش فروش آپارتمان (بخش اول)

بررسی قانون پیش فروش آپارتمان ها

موضوع پژوهش پیش رو عبارتست از بررسی قانونی که در دی ماه ۱۳۸۹ بعد از گذشت حدود چهل ماه که از تاریخ ارسال لایحه آن به مجلس می گذشت، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، یعنی قانون پیش فروش آپارتمان. هدف از انجام این پژوهش اینست که بدلیل جدید بودن این قانون، نیاز به تحلیل و بررسی آن به جهت جلوگیری از فهم نادرست از آن، و کمک به اجرای هرچه بهتر این قانون (باتوجه به وجود موانعی بر سر راه اجرای آن) و تنظیم صحیح قراردادهای پیش فروش خانه توسط دفاتر اسناد رسمی می باشد.
در رابطه با این پژوهش بایستی اذعان نمود که از آنجایی که قانون پیش فروش آپارتمان هاا قاانونی جدیاد باوده و بادلیل وجود موانعی که بر سر راه اجرای آن وجود دارد، کماکان به مرحله اجرا در نیامده است، و همچنان دفاتر اسناد رسمی از تنظیم قرارداد پیش فروش مطابق با این قانون خودداری می نمایند. در خرید و فروش ملک منظور از قرارداد پیش فروش قراردادیست که به موجب آن مالک یا ذیحق پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح و از جمله شهرداری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی با مساحت و مشخصات معین در موعد مشخص در قباال عوضای معلوم که معموال به صورت اقساط پرداخت می شود، می باشد.

قوانین پیش فروش خانه
قوانین پیش فروش خانه

اما مساله مهمی که ذکر آن مفید بنظر می رسد اینست که در راه نگارش هر پژوهشی، در وادی امر سواالاتی به ذهن متبادر گردیده که میتوان ادعا نمود هدف اصلی از انجام آن پژوهش، پاسخگویی به همان سوالات فرضی و البته اثبات درستی یا نادرستی فرضیاتی است که در پاسخ به آن سوالات مطرح شده است. در راستای انجام این پژوهش نیاز سوالاتی که به ذهن خطور می کند شامل مواردی از قبیل سوالات ذیل میباشد.

۱- قانون پیش فروش آپارتمان یا پیش خرید آپارتمان چیست؟
۲-  قرارداد پیش فروش خانه یا پیش خرید خانه چیست؟
۳- هدف از تصویب قانون پیش فروش آپارتمان چیست؟
همچنین فرضیاتی که در مسیر نگارش این مقاله می توان مطرح نمود بدین شرح می باشد.
۱- این قانون در دی ماه ۱۳۸۹ بعد از گذشت حدود چهل ماه که از تاریخ ارسال لایحه آن به مجلس می گذشت، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
۲- قرارداد پیش فروش، قراردادی است که در آن پیش فروشنده متعهد به فروش آپارتمان مورد نظر به پیش خریادار در موعد زمانی مقرر در قرارداد و مطابق اوصاف مذکور در آن می گردد.
۳- قانون پیش فروش آپارتمان ها با هدف جلوگیری از فروش آپارتمان با تنظیم اسناد عادی تصویب شده است.
اما پس از بررسی سوالات و فرضیات، و در راه نگارش هر پژوهشی، اهدافی وجود دارد که براساس آن اهداف هر شخص اقدام به نگارش می نماید. هدفی که در مسیر نگارش این مقاله وجود دارد عبارتسات از؛ بررسی موانع اجرای قانون پیش فروش آپارتمان ها و می توان اذعان نمود که هدف از تصویب این قانون در اصل جلوگیری از کلاهبرداری های بسیار زیادی که در این خصوص هر روز در حال انجام است، می باشد.
در رابطه با روش تحقیق این مقاله نیز باید اذعان نمود که در راه نگارش این پژوهش ابتدا به روش کتابخانه ای اقدام به جمع آوری اطلاعات، سپس با روش فیش برداری اقدام به استخراج مطالب مرتبط با موضوع و سپس با استفاده از فیش های تهیه شده اقدام به نگارش مطالب شده است. مطالب جمع آوری شده در این تحقیق، طی چند بخش جداگانه در ادامه خواهد آمد. همچنین شما میتوانید برای خرید ملک تهران هم از این قوانین استفاده کنید.

مفهوم قانون

قانون لفظی است معرب از اصل یونانی(kanon)، یا از اصل سریانی یا رومی و به احتمال ضعیف از فارسی.
در لغت برای لفظ قانون، معانی متعددی ذکر شده است از قبیل؛ رسم، دستور، یاسا، مقیاس، سوال، طرز و غیره. در اصطلاح دانشمندان، به ضابطه ی کلیه ای گفته می شود که بر افراد منطبق و حکم همه ی آن افراد از آن ضابطه شناخته می شود. این اصطلاح چنانکه در مورد امور اعتباری از قبیل؛ قوانین موضوعه بکار برده می شود، در مورد امور حقوقی از قبیل مسائل ریاضی، طبیعی و غیره نیز جریان دارد. به همین اعتبار است که قانون را به طبیعی و وضعی تقسیم کرده اند. در اینجا مقصود از قانون همان قانون وضعی است که قانونگذاران، حقوق دانان، قضات، سیاست مداران و امثالهم لفظ قانون را در مورد آن بکار می برند. بنابراین در تعریف آن باید گفت؛ قانون دستورالعملی است کلی که از طرف افراد یا گروه های صاحب صلاحیت برای انتظام امور جامعه وضع می شود. بدیهی است، جامعه ای که برای آن قانون وضع شده، در صورت وجود شرایط و فقد موانع، باید اعمال خود را بر آن تطبیق دهند. مقصود از لفظ »باید« این نیست که قانون وضعی پیوسته دستورالعملی است تحمیلی، زیرا اگر در جامعه استبداد و دیکتاتوری حکم فرما باشد، مساله همینطور است. یعنی، قوانین، دستورالعمل هایی هستند تحمیلی، اما در جوامع آزاد که عقیده در آن حکم فرما است که از مصالح و مفاسد واقعیه ی نوعیه سرچشمه گرفته اند، بدون شک در این نوع جوامع، مردم خردمند، آگاه و معتدل، قوانین را خود بطور طبیعی و بدون فشار به مرحله ی اجرا در می آورند و به هیچ وجه اجرای قانون در مورد آنها نیازی به تحمیل و فشار ندارد.

نکات حقوقی پیش فروش آپارتمان
نکات حقوقی پیش فروش آپارتمان

مفهوم لغوی پیش فروش

در رابطه با مفهوم پیش فروش هم انطور که از نام آن بر می آید، یعنی از قبل فروختن، فروش پیش از زمان، فروش پیش از موعد پیش فروش یعنی فروختن چیزی پیش از آماده شدن آن. پیش فروش، از دو واژه «پیش» و «فروش»، تشکیل شده است که واژه پیش به معنای قبل، سابق، گذشته و واژه فروش، که اسم مصدر از فعل فروختن می باشد.
فروختن کالایی که هنوز موجود نیست و حاضر نمی باشد و انتقال دهنده پولی را می گیرد که بعدا آن کالا را تحویل دهد به معنای از پیش فروختن یا همان پیش فروشی می گویند.
بطور مثال می توان به موارد ملموس در جامعه اشاره نمود، همانند کارخانجات تولید خودرو که بصورت لیزینگی یا همان پیش فروش، خودروهایی که هنوز ساخته نشده است و یا در حال ساخت می باشد ولی آماده نشده است را به معرض فروش می گذارند. و خریدار نشان و مشخصات مورد نظر خویش را انتخاب نموده و منتظر می ماند تا زمان تحویل فرا رسد.

نوشته های مرتبط

بهبود فضای باز آپارتمان در تهران (بخش سوم)

رضا بهزادی

بررسی قانون پیش فروش آپارتمان (بخش ششم)

رضا بهزادی

جایگاه حقوقی سامانه املاک (بخش یازدهم)

رضا بهزادی

ثبت دیدگاه